• Skriv ut
  • 1 Leigebil

Leigebil

Du kan bruke utanlandsk leigebil i Noreg i inntil 42 dagar i løpet av ein periode på 12 månader. Perioden på 42 dagar kan delast opp.

Før du tek med bilen til Noreg, må du melde frå.

Alle som står oppført som sjåfør i leigekontrakten må registrere seg.

Du kan ikkje nytte denne ordninga dersom:

• leigeavtalen inneheld ein kjøpsopsjon 
• du har leigd køyretøyet av ein privatperson

Meld inn bruk av utenlandsk leigebil

Du kan sjølv endra opplysningane etter at skjemaet er sendt inn. Ordninga gjeld for alle typar køyretøy, og tilhengarar og campingvogner.

 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.