• Skriv ut
  • 1 Registrert busett i Noreg

Registrert busett i Noreg

Er du registrert busatt i Noreg, må du søkje om køyreløyve om du skal bruke ein utanlandsregistrert bil.

Dette gjeld òg studentar, pensjonistar og andre som oppheld seg store delar av året i utlandet. Unnataket er dersom du bur saman med ektefelle eller barn under 18 år i utlandet.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.