Slik importerer du bil

  • Skriv ut

Enkeltgodkjenning hjå Statens vegvesen

Skal du importere eit køyretøy, må Statens vegvesen godkjenne det.

Brukte køyretøy må kontrollerast ved ein av Statens vegvesen sine trafikkstasjonar.Ved import av nye køyretøy vert brukt opplysningar frå COC-dokumentet. Viss du ikkje har eit COC-dokument må bilen kontrollerast hos Statens vegvesen.

Du må ta med deg Melding til avgiftsutrekning og registrering (blankett NA-0221) som du fekk ved fortollinga.

Når køyretøyet er godkjent, registrerer Statens vegvesen tekniske data som dannar grunnlaget for kva du skal betale i avgift.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.