Betalingsløysinga for eingångsavgift vil ikkje vær tilgjengeleg frå torsdag 16. november til måndag 20. november kl 0700, då AEG (Autosys enkeltgodkjenning) oppdaterast.

Slik importerer du bil

  • Skriv ut

Før du tek med køyretøyet til Noreg

Undersøk med Statens vegvesen om kva for tekniske krav køyretøyet må oppfylle for at det skal kunne bli registrert i Noreg.

I tillegg kan du undersøkje dette med myndigheitene i landet der du hentar køyretøyet:

    • Eventuelle eksportrestriksjonar og eksportklarering
    • Om bilen har gyldige skilt og forsikring for å kunne køyrast til og i Noreg

Når du har undersøkt dette, kan du frakte bilen til den norske grensa.

Refusjon av utanlandsk meirverdiavgift

Dette er ei sak mellom kjøpar og seljar, og norske tollmyndigheiter har ingenting med dette å gjere.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.