• Skriv ut
  • Kan eg bruke utanlandsregistrert bil i Noreg?

Kan eg bruke utanlandsregistrert bil i Noreg?

For å finne ut om du kan bruke utanlandsregistrert bil i Noreg, må du vite kva for kategori du høyrer til:

  • har fast opphaldsstad utanfor Noreg
  • har mellombels opphald i Noreg
  • har fast opphaldsstad i Noreg

Du må difor svare på 2-8 spørsmål for å finne ut kva for reglar som gjeld for deg.

Du kan lese meir om reglar, definisjonar og annan nyttig informasjon før du svarar på spørsmåla.

Er du registrert i norsk folkeregister som busett i Noreg?

Du blir ikkje rekna som registrert i folkeregisteret dersom du har fått tildelt D-nummer.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.