• Skriv ut
  • Ikkje familiemessig tilknyting til Noreg

Jobbar, studerer eller tek du imot pensjon/trygd i Noreg?

Vi treng å vite om du har ervervsmessig tilknyting til Noreg.

Du har ervervsmessig tilknyting til Noreg dersom du arbeider eller følgjer undervisning ved skule eller universitet her.

Du blir òg rekna for å ha ervervsmessig tilknyting til Noreg dersom du tek imot pensjon eller trygdeytingar her, når ein naturleg kan likestille desse med inntekt frå fast arbeid.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.