• Skriv ut
  • Har ervervsmessig tilknyting til Noreg

Overnattar du vanlegvis utanfor Noreg?

Med "overnatte" meiner vi om du har regelmessig døgnkvile i ein bustad utanfor Norge som du sjølv

  • eig eller
  • leiger med heilårs leigekontrakt

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.