• Skriv ut
  • 1 Demonstrasjonskøyretøy

Eg skal bruke et køyretøy som skal demonstrerast eller som er spesialutstyrt for å demonstrere varer

Personar med fast opphaldsstad i Noreg kan få løyve til å føre inn og mellombels bruke utanlandsregistrert køyretøy som skal demonstrerast eller som er spesialutstyrt for å demonstrere varer.

Du må søkje om slikt løyve før bilen blir innført til Noreg.

Søknaden sender du ved å logge på Altinn. Du må rekne med minst 14 dagars sakshandsamingstid.

Usikker?

Reglane for avgiftsfri innførsel og mellombels bruk finn du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Sjå òg Skattedirektoratet sine kommentarar til forskrifta i årsrundskriv for eingongsavgift for utfyllande informasjon.

Du kan òg kontakte oss.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.