• Skriv ut
  • 1 Er dagpendlar

Du kan bruke utanlandsregistrert køyretøy i Noreg utan å søkje om køyreløyve.

Det er fordi du har fast opphaldsstad utanfor Noreg.

 

Ver merksam på følgjande:

  • Du må til kvar tid kunne dokumentere at du har fast opphaldsstad utanfor Noreg.
  • Dersom situasjonen din endrar seg slik at du blir rekna for å ha fast opphaldsstad i Noreg, må du utføre eller fortolle køyretøyet. Det finst likevel somme unnatak for personar med fast opphaldsstad i Noreg.
  • Dersom du ikkje følgjer regelverket må du betale avgifter. Du kan òg bli pålagt tilleggsskatt.

Usikker?

Reglane for avgiftsfri innførsel og mellombels bruk finn du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Sjå òg Skattedirektoratet sine kommentarar til forskrifta i årsrundskriv for eingongsavgift for utfyllande informasjon.

Du kan òg kontakte oss.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.