Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Skattedirektoratet sine meldingar Publisert: 10.03.2008

  • Skriv ut
SKD-melding nr. 7/08

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m

Vedlegg

 Skattedirektoratets melding nr 7/08, 10.mars 2008

 Skattedirektoratets melding nr 7/08, 10.mars 2008

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.