Høring: Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven

Høringer Publisert: 05.03.2013

  • Skriv ut

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften).

Forslaget fremmes på vegne av de tre etatene som deltar i EDAG-prosjektet; Arbeids- og velferdsetaten, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten.
Forskriften foreslås fastsatt med hjemmel i lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) av 22. juni 2012 nr. 43 §§ 3, 4, 5, 10 og 11.

Det foreslås samtidig endringer i skatteloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven og a-opplysningsloven, samt i forskrifter til ligningsloven, skatteloven, folketrygdloven og skattebetalingsloven som følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. Det er videre foreslått nye forskrifter til ligningsloven, folketrygdloven og statistikkloven.

 Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 4. juni 2013.

Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til edag-regelverk@skatteetaten.no, og eventuelt også med ordinær post. Vi ber om at vårt saksnummer (2013/173983) påføres oversendelsen.

Høringsmøte

Vedlegg

Vedlegg

Høringssvar

 Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet. pdf

 Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet.pdf

 Høringssvar fra Datatilsynet.pdf

 Høringssvar fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.pdf

 Høringssvar fra Advokatforeningen.doc

 Høringssvar fra Utenriksdepartementet.doc

 Høringssvar fra Hogia Lønn AS.pdf

 Høringssvar fra Statens Pensjonskasse.pdf

 Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon.pdf

 Høringssvar fra Forsvaret.pdf

 Høringssvar fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund.pdf

 Høringssvar fra Bluegarden AS.doc

 Høringssvar fra SAP.doc

 Høringssvar fra Statens Innkrevingssentral.pdf

 Høringssvar fra LO.pdf

 Høringssvar fra Norges Rederiforbund.pdf

 Høringssvar fra Finans Norge.pdf

 Høringssvar fra Bergen Kommune.pdf

 Høringssvar fra NTL Skatt.pdf

 Høringssvar fra Nærings- og handelsdepartementet.pdf

 Høringssvar fra NHO.pdf

 Høringssvar fra Økonomiforbundet Fagtjenester AS.pdf

Høringssvar fra UNIT4 Agresso

Høringssvar fra Aditro AS

Høringssvar fra Norges Bondelag

Høringssvar fra NARF

Høringssvar fra Pensjonskasseforeningen

 Høringssvar fra Fagforbundet

 Høringssvar fra Direktoratet for økonomistyring

 Høringssvar fra Tripletex

 Høringssvar fra Visma

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter.pdf

 Høringssvar fra Brønnøysundregisterene

 Høringssvar fra Den norske Revisorforeningen

 Høringssvar fra Agrodata AS

 Høringssvar fra Skatteoppkrever utland

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.