Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding

Skjema Gjeld for inntektsåret 2013

Har du ikkje motteke sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar eller sjølvmelding for næringsdrivande, kan du ta kontakt med Skatteetaten for å få tilsendt ny. Det kan du og gjere viss du har mista sjølvmeldinga.

Skjemaet for inntektsåret 2013 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2014 blir tilgjengeleg i februar 2015.