Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding

Skjema Gjeld for inntektsåret 2014

Har du ikkje motteke sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar eller sjølvmelding for næringsdrivande, kan du ta kontakt med Skatteetaten for å få tilsendt ny. Det kan du og gjere viss du har mista sjølvmeldinga.

Nokre få skattytarar vil få beskjed av Skatteetaten om å levere RF-1281 i staden for sjølvmelding for lønnstakarar og pensjonistar eller sjølvmelding for næringsdrivande.

Du må levere RF-1281 på papir innan 30. april 2015.

Utanlandsk arbeidstakar: