Formue av skogseigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Har du kjøpt skog i inntektsåret, leverer du RF-1016 som vedlegg til skattemeldinga. Du skal òg levere RF-1016 dersom skogformuen har endra seg vesentleg i løpet av året, til dømes ved fråsal, verning eller ny skogbruksplan.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Rettleiing for utfylling

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.