Formue av skogseigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Har du kjøpt skog i inntektsåret, leverer du RF-1016 som vedlegg til skattemeldinga. Du skal òg levere RF-1016 dersom skogformuen har endra seg vesentleg i løpet av året, til dømes ved fråsal, verning eller ny skogbruksplan.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.