Aksjeoppgåva

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I midten av mars får alle aksjonærar oppgåva «Aksjeoppgåva». Denne gir ei oversikt over aksjane dine i norske og utanlandske selskap som er registrerte på Oslo Børs. Oppgåva inneheld òg eigenkapitalbevis i norske sparebankar.

«Aksjeoppgåva» skal hjelpe deg med å kome fram til riktige skattepliktige beløp, og medverke til at du får dei frådraga du har krav på i aksjeinntektene dine.

Hugs!

  • Du må kontrollere oppgåva før du gjer deg ferdig med skattemeldinga: Kontroller dette.
  • Du skal berre levere oppgåva dersom du gjer endringar i henne.
  • Dersom du har aksjar eller partar som ikkje er oppførte i oppgåva «Aksjeoppgåva», skal du levere oppgåva Aksjar og fondspartar (RF-1059). Dette gjeld både norske og utanlandske aksjar. Du finn RF-1059 integrert i den elektroniske leveringsløysinga.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.