Aksjonærregisteroppgåva

Skjema Gjeld for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, i tillegg til sparebankar med eigenkapitalbevis, skal kvart år levere ei aksjonærregisteroppgåve til Skatteetaten sitt aksjonærregister. I dette registeret blir informasjon om alle hendingar og transaksjonar i selskapa samla.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.