Utleige m.m. av fast eigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Dersom utleige av fast eigedom skal rekneskapsbehandlast ved fastsettingen av inntektsskatten, leverer du RF-1189 som vedlegg til skattemeldinga. Viss du yter føderåd i form av burett utanom jord- og skogbruk, skal du og levere skjemaet .

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det tyder at du loggar inn og fyller det ut elektronisk. Har du ført inntektene og kostnadene for eigedomen i næringsoppgåve, treng du ikkje levere RF‑1189.

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.