Avgrensing av rentefrådrag mellom nærståande

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Selskap og innretningar som krev førehandsfastsetting og som omfattast av den nye regelen som avgrensar renter i interessefellesskap, skal bruke skjemaet (RF-1315). Skjemaet leverer ein som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga. 

Ved krav om førehandsfastsetting er det ikkje mogleg å levere skjemaet elektronisk.

Når selskap eller innretning leverer skattemeldinga eller selskapsmeldinga på ordinært vis, skal selskapet eller innretninga bruke oppdatert versjon av RF-1315.

Landkoder fra Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.