Avskriving

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

RF-1084 skal fyllast ut og leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsoppgåve av alle som ved likninga krev frådrag for avskriving på driftsmiddel.

RF-1084 skal fyllast ut sjølv om det ved realisasjon eller uttak oppstår negativ saldo i gruppe a, b, c,  d eller j. 

Skattedirektoratet gav på bakgrunn av førespurnader om korleis overgangsregelen i FSFIN § 14-41-1 skal forståast denne utsegna 19. april 2010

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Rettleiing for utfylling

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.