Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

RF-1269 skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga av føretak som utarbeider årsrekneskapen etter IFRS eller forenkla IFRS. Nokre føretak bruker desse internasjonale rekneskapsstandardane i staden for dei alminnelege reglane i rekneskapslova.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.