Føretak som bruker IFRS eller forenkla IFRS

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

RF-1269 skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga av føretak som utarbeider årsrekneskapen etter IFRS eller forenkla IFRS. Nokre føretak bruker desse internasjonale rekneskapsstandardane i staden for dei alminnelege reglane i rekneskapslova.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Næringsdrivande og aksjeselskap må levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.