Formue av næringseigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal leverast av skattytar eller selskap med deltakarfastsetting som ved utgangen av inntektsåret eig næringseigedom som skattytaren/selskapet har leigd ut eller nytta sjølv i løpet av inntektsåret.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.