Frådrag i skatt for forskning og utvikling

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal fyllast ut av alle skattytarar som krev frådrag i skatt for kostnader til godkjende forskings- og utviklingsprosjekt. Du leverer RF-1053 som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsoppgåva.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk. 

Næringsdrivande som krev frådrag etter skattefunnordningen, jf skatteloven § 16-40, må ha revisor sin signatur på skjema RF-1053 sjølv om dei ikkje har revisorplikt eller har adgang til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Dette gjeld også for dei som har sagt opp revisor før levering av skattemeldinga. I begge tilfelle må du skrive ut RF-1053 slik at revisor kan signere på papirutskrifta. Utskrifta må deretter skannast inn og lastas opp i Altinn som et vedlegg til skattemeldinga.

Sjå nærare informasjon på Skattefunn.no

 

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.