Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Oppgåva skal leverast av personlege skattytarar, inkludert personlege næringsdrivande, for latente gevinstar og tap på aksjar og partar o.a ved opphøyr av skattemessig bustad i Noreg.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du lønnsmottakar eller pensjonist, og ikkje leverer skattemeldinga elektronisk, kan du bruke dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.