Klage på skatteoppgjeret

Skjema Gjeld for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

Meiner du det er feil i skatteoppgjeret ditt, til dømes feil skatteklasse, inntekt, formue, frådrag eller utrekningar av skattar og avgifter, må du sende inn ei klage.

Du kan klage på skatteoppgjeret for inntektsåret 2015 eller tidlegare

Du har rett til å klage på skatteoppgjeret. Klagefristen er 6 veker etter at du tok imot skatteoppgjeret. Den datoen finn du øvst til høgre på skatteoppgjeret ditt.

I klaga må du grunngi kvifor du meiner at skatteoppgjeret er feil.

Meiner du feilen er at ikkje alt skattetrekk eller forskotsskatt har kome med, må du klage til skatteoppkrevjaren i kommunen din.

Serviceerklæringane til Skatteetaten fortel deg kva slags service du kan vente deg av Skatteetaten. Der finn du òg informasjon om kven du skal kontakte og kva for rettar og plikter du har.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.