Leige av fast eigedom

Skjema

  • Skriv ut

Er du leigetalar eller leigeformidlar, skal du levere RF-1075 innan 31. januar året etter inntektsåret.

RF-1075 skal leverast dersom ein leigd bustad fritt eller mot vederlag er stilt til disposisjon for ein arbeidstakar eller oppdragstakar. Dette gjeld ikkje dersom eigaren av bustaden er stat, fylkeskommune, kommune eller eit norsk aksjeselskap.

Skjemaet skal òg leverast dersom du har leigd ein heil eller ein del av ein bustad frå eigen arbeidstakar, med mindre leigebeløpet er rapportert i a-ordninga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.