Lønns- og pensjonskostnader

Skjema Gjeld for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Du skal fylle ut og levere RF-1022 viss du har utbetalt lønn eller andre oppgåvepliktige ytingar og du plikter å føre rekneskap etter lov eller etter forskrift. Offentlege etatar og skattefrie institusjonar skal óg levere.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk. 

Skattepliktige verksemder leverer RF-1022 som elektronisk vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgåve. Offentlege etatar og skattefrie institusjonar leverer skjemaet på papir til skattekontoret innan 31. mai året etter inntektsåret.

Hensikta med RF-1022 er å stemme av opplysingar om utbetalinger som er rapporterte via A-ordninga og de registrerte betalingane. Dei innrapporterte utbetalingene går fram av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2017". 

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.