Næringsoppgåve 1

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsoppgåve 1 skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga av enkeltpersonar, ANS/DA og samvirkeføretak som driv verksemd utan å være årsrekneskapspliktige etter rekneskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk. 

Har verksemda årsrekneskapsplikt etter rekneskapslova, skal Næringsoppgåve 2 leverast i staden for Næringsoppgåve 1.

Personleg næringsdrivande (enkeltpersonføretak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller mindre i året, er fritekne frå å levere næringsoppgåve. Du kan lese meir om dette i Starthjelp for næringsdrivande, del 2.

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Rettleiing for utfylling