Næringsoppgåve 1

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsoppgåve 1 skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga av enkeltpersonar, ANS/DA og samvirkeføretak som driv verksemd utan å være årsrekneskapspliktige etter rekneskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.