Næringsoppgåve 2

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Aksjeselskap og andre føretak som utarbeidar årsrekneskap etter rekneskapslova eller IFRS (internasjonal rekneskapsstandard), skal levere RF-1167 som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Selskaper som ikkje hadde aktivitet i 2016 må likevel levere følgende skjema:

Personleg næringsdrivande (enkeltpersonføretak) har slik årsrekneskapsplikt viss føretaket i året har hatt eigedelar med samla verdi over 20 millionar kroner eller eit gjennomsnittleg tall tilsette høgare enn 20 årsverk.

Personleg næringsdrivande og andre som ikkje har årsrekneskapsplikt leverer i staden Næringsoppgåve 1.

Utanlandsk selskap, innretting eller personleg næringsdrivande som er gjenstand for sentral fastsetting ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, kan levere Regnskapsutdrag i staden for anna næringsoppgåve.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.