Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskassar med meir

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsoppgåve 3 skal leverast av alle føretak som kjem inn under forskrift 20.12.2011 nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak, forskrift 18.12.2015 nr 1775 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsrekneskapsforskrifta for forsikringsselskap) § 1-1, og norske filialar av utanlandske forsikringsselskap.

Merk:

Regelendringer i fritaksmetoden

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.