Næringsoppgåve 4 for banker, finansieringsføretak.

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsoppgåve 4 skal leverast av alle føretak som kjem inn under forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsrekneskapsforskrifta for bankar o.a.).

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.