Næringsoppgåve for biletkunstnarar

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal leverast som vedlegg til skattemeldinga av biletkunstnarar som ikkje har full rekneskapsplikt etter lov om årsrekneskap o.a.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Har du årsrekneskapsplikt etter rekneskapslova leverer du i staden RF-1167 «Næringsoppgåve 2».Dette gjeld næring organisert som aksjeselskap, ansvarleg selskap, kommandittselskap o.a.

Personleg næringsdrivande (enkeltpersonføretak) har slik årsrekneskapsplikt viss føretaket i året har hatt eigedelar med samla verdi over 20 millionar kroner eller et gjennomsnittleg tall tilsette høgare enn 20 årsverk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.