Fiske

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Meldinga skal leverast som vedlegg til skattemeldinga viss du har motteke lott frå fiske eller fangst og/eller har hatt fulltidsverksemd i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, som i gjennomsnitt føreset deltaking minst 130 dagar per år.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.