Fiske

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Meldinga skal leverast som vedlegg til skattemeldinga viss du har motteke lott frå fiske eller fangst og/eller har hatt fulltidsverksemd i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, som i gjennomsnitt føreset deltaking minst 130 dagar per år.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk. 

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Rettleiing for utfylling

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.