Melding om lønna arbeid i heimen

Skjema

  • Skriv ut

Blanketten skal nyttast som ein del av den forenkla oppgjersordninga når ein privatperson engasjerar ein annen privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordninga passar godt når den private arbeidsgivaren har enkeltutbetalingar for arbeid i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig og for barnepass i heimen til barnet.

Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du ei kvittering som blant anna inneheld kontonummer og KID-nummer som skal nyttast ved innbetaling til skatteoppkrevjaren.

Ved innbetaling av foretatt forskottstrekk må du oppgje KID-nummer. KID-nummer kan du laga her. Her finn du og kontonummeret til skatteoppkrevjaren i bustadskommuna di.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.