Oppgjersliste for utleggstrekk (skatt)

Skjema

  • Skriv ut

Oppgjer for utleggstrekk sendast til den skatteoppkrevjaren som har nedlagt trekket. Det må sendast særskilt oppgjersliste til kvar skatteoppkrevjar som det er motteke pålegg om trekk frå.

Utleggstrekk er ei fellesnemning for trekk arbeidsgjevaren har fått pålegg om å trekkje frå arbeidstakaren si lønn. Dersom skatte- eller avgiftskrav ikkje blir betalte til rett tid, kan skatteoppkrevjaren eller Skattekontoret påleggje arbeidsgjevaren å gjere trekk i den tilsette si lønnsutbetaling e.l.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.