Bruk av bil

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal fyllast ut uoppfordra og leggjast ved skattemeldinga av alle skattytarar som krev frådrag for eigne og leasa personbilar (inkl. stasjonsvogner).

Dette gjeld og kombinerte bilar, varebilar, bussar med inntil 15 passasjerplassar og lastebilar med totalvekt under 7500 kilo.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du lønnsmottakar eller pensjonist, og ikkje leverer skattemeldinga elektronisk, kan du bruke dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.