Opplysningar om fleirbustadbygning

Skjema

  • Skriv ut

Ein kan nytte skjemaet for å gje opplysningar om bustadeigedom med fleirbustadbygning i Noreg. Med fleirbustadbygning meiner ein bustadbygning med fem eller fleire useksjonerte bueiningar.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.