Kontrollerte transaksjonar og mellomvere

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Oppgåva gir oversikt over eit føretak sine transaksjonar og mellomvere i interessefellesskap, såkalla kontrollerte transaksjonar.

Reglane omfattar både grenseoverskridande transaksjonar og transaksjonar mellom norske selskap o.a. Skjemaet er et verktøy for kontrollmyndigheitene slik at dei kan velje ut transaksjonar til kontroll.

Vedlegg til skattemeldinga og selskapsmeldinga, iht skfvl § 8-11.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk

Landkoder fra Det Sentrale Folkeregister (DSF)

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.