Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg

Skjema Gjeld for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

Oppgåva skal leverast av personlege skattytare, òg personlege næringsdrivande, for realiserte gevinstar og tap dei har på aksjar og partar mv innan 5 år etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.