Realisasjon av/frå landbrukseigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal berre brukast av personlege eigarar av landbrukseigedomar, og skal ikkje brukast av selskap eller deltakarar som realiserer (sel) partar i ansvarleg selskap, ANS/DA.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.