Realisasjon av/frå landbrukseigedom

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal berre brukast av personlege eigarar av landbrukseigedomar, og skal ikkje brukast av selskap eller deltakarar som realiserer (sel) partar i ansvarleg selskap, ANS/DA.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.