Registrering i Meirverdiavgiftsregisteret

Skjema

  • Skriv ut

Samordna registermelding del 2 er ein tilleggsblankett som skal brukast ved registrering i Meirverdiavgiftsregisteret.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.