Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Har du ikkje motteke skattemelding for lønnstakarar og pensjonistar eller skattemelding for næringsdrivande, kan du ta kontakt med Skatteetaten for å få tilsendt ny. Det kan du og gjere viss du har mista skattemeldinga.

Nokre få skattytarar vil få beskjed av Skatteetaten om å levere RF-1281 i staden for skattemelding for lønnstakarar og pensjonistar eller skattemelding for næringsdrivande.

Du må levere RF-1281 som vedlegg via skjema for e-kontakt på skatteetaten.no innan 30. april.

Utanlandsk arbeidstakar:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.