Søknad om kompensasjon av meirverdiagift for kommunar og fylkeskommunar o.a.

Skjema

  • Skriv ut

Periodevise oppgåver skal sendast inn elektronisk via www.altinn.no (RF-0009).

Andre enn kommunar og fylkeskommunar som har kompensasjonsrett kan sende inn oppgåve éin gong i året med frist 10. februar året etter. Desse kan alternativt sende inn oppgåva på papir.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.