Søknad om utsett frist for levering av skattemeldinga for lønnstakarar og pensjonistar

Skjema Gjeld for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Du kan søkje om maksimalt ein månads utsetjing.

Tenesta opner 2. januar 2018.

Utsetting over 30 dagar innvilgas ikkje. Dersom du innvilgas utsettinge kan du ikkje vente å få skatteoppgjeret i juni.

Søknad om utsetting kan sendast elektronisk eller på papir. Vi oppfordrar til å sende søknaden elektronisk. Du må leggje ved ei forklaring til søknaden.

Utsett skattemeldingsfrist for ektefelle

Dersom ein av ektefellene søkjer om utsett frist og får innvilga dette vil den andre ektefellen automatisk få same frist. Dersom ektefellen din er næringsdrivande har du samme leveringsfrist som ektefellen din.

NB: Eide du i 2017 andel i selskap med deltakarfastsetting, har du frist til utgangen av mai med å levera skattemeldinga. Selskapet må levere skattemeldinga elektronisk.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.