Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Skjemaet skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga av alle som utarbeider årsrekneskap etter rekneskapslova, og som har postar i balansen i næringsoppgåva kor dei rekneskapsmessige verdiane skil seg frå dei skattemessige.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.