Uttak frå norsk område for skattlegging

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

RF-1109 skal leverast som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsoppgåva.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk

I skjemaet fører du utrekna gevinst og tap ved uttak av eigedel eller forplikting frå norsk skattleggingsområde i inntektsåret, og opplysningar om tidlegare uttekne eigedelar og forpliktingar.

Gevinst eller tap svarar til differansen mellom ein eigedel sin marknadsverdi og skattemessige verdi på tidspunktet for uttak.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.