Kostpris for landbrukseigedom

Skjema Gjeld for likningsåret 2016

  • Skriv ut

Oppgåva skal leverast av skattytar som har teke over jordbruk, gartneri eller skogbruk med tilhørande binæring. Ein bruker skjemaet for å sette opp status for fyrste gong.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk. Om du ikkje leverer skattemeldinga elektronisk men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

Er du næringsdrivande må du levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Rettleiing for utfylling

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.