Kostpris for landbrukseigedom

Skjema Gjeld for likningsåret 2016

  • Skriv ut

Oppgåva skal leverast av skattytar som har teke over jordbruk, gartneri eller skogbruk med tilhørande binæring. Ein bruker skjemaet for å sette opp status for fyrste gong.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikkje lenger tilgjengeleg på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengeleg i februar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.