Mva-meldinga for omvendt avgiftsplikt

Skjema

  • Skriv ut

MVA-meldinga for omvendt avgiftsplikt skal leverast av næringsdrivande og offentlege verksemder som ikkje er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret, og som:

Mva-meldinga skal sendast inn kvartalsvis til desse datoane:

1. kvartal – 10. mai

2. kvartal – 10. august

3. kvartal – 10. november

4. kvartal – 10. februar

Meldinga skal berre leverast for dei kvartala det oppstår plikt til å rekne ut meirverdiavgift.

Du skal ikkje rekne ut og betale meirverdiavgift før det samla kjøpet for eit kvartal overstig 2 000 kroner. Meirverdiavgifta skal ikkje reknast med i denne summen.

Dersom du skal rapportere for 2016, skal du nytte Omsetningsoppgåva for omvendt avgiftsplikt.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.