Mva-meldinga for omvendt avgiftsplikt

Skjema

  • Skriv ut

MVA-meldinga for omvendt avgiftsplikt skal leverast av næringsdrivande og offentlege verksemder som ikkje er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret, og som:

Mva-meldinga skal sendast inn kvartalsvis til desse datoane:

1. kvartal – 10. mai

2. kvartal – 10. august

3. kvartal – 10. november

4. kvartal – 10. februar

Meldinga skal berre leverast for dei kvartala det oppstår plikt til å rekne ut meirverdiavgift.

Du skal ikkje rekne ut og betale meirverdiavgift før det samla kjøpet for eit kvartal overstig 2 000 kroner. Meirverdiavgifta skal ikkje reknast med i denne summen.

Dersom du skal rapportere for 2016, skal du nytte Omsetningsoppgåva for omvendt avgiftsplikt.

Du må levere innan fristen

Om du ikkje leverer opplysningar i tide, må du betale eit beløp for kvar dag til du har levert.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.