Skattemelding for aksjeselskap m.m.

Skjema Gjeld for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Tips ein venn

Tips ein venn

Skattemeldinga og pliktige vedlegg skal leverast elektronisk av aksjeselskap, verdipapirfond, bankar, pensjonskassar, pensjonsfond, samvirkeføretak og andre upersonlege skattytarar.

Du må levera skattemeldinga før 31. mai.

Selskaper som ikkje hadde aktivitet i 2016 må likevel levere følgende skjema:

Aksjeselskap og andre foretak som utarbeidar årsrekneskap etter rekneskapslova eller internasjonal rekneskapsstandard (IFRS), skal levere Næringsoppgåve 2 som vedlegg til skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.