Søknad om alternativ utrekning av eingongsavgift

Skjema

  • Skriv ut

Dersom du skal søkje om alternativ utrekning av bruksfrådraget, gjer du det på denne måten:

Du registrerer bilen og betaler eingongsavgifta med det ordinære bruksfrådraget. Etter dette kan du søkje om å få rekna ut bruksfrådrag etter den alternative metoden for utrekning. Fristen for å søkje er 15 yrkedagar.

Dersom du har kreditt for eingongsavgift, må du melde frå til trafikkstasjonen om dette seinast når du registrerer bilen. Dette gjeld òg dei som registrerer køyretøy i Autoreg. Hugs at dersom du søkjer om utrekning etter den alternative metoden, er denne bindande.

Frå 1. januar 2016 må du sende søknad om alternativ utrekning av eingongsavgift elektronisk via Altinn. Søknadsskjemaet erstattar Toll- og avgiftsdirektoratet sitt skjema RD-0049 Eingongsavgift – val av alternativ metode for bruksfrådraget.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.