Søknad om bruk av utanlandsregistrert bil i Noreg

Skjema

  • Skriv ut

Skal du å bruke ein utanlandsregistrert bil i Noreg, må du søkje om køyreløyve. Du kan berre søkje om køyreløyve dersom du skal:

  • demonstrere eit utanlandsregistrert køyretøy
  • bruke eit utanlandsregistrert køyretøy ved flytting til eller frå Noreg
  • køyre eit utanlandsregistrert køyretøy gjennom Noreg
  • bruke eit utanlandsregistrert køyretøy kortvarig i einskilde tilfelle, i eit fast tidsrom og med klart namngjevne personar og køyretøy

Frå 1. januar 2016 må du sende søknad om bruk av utanlandsregistrert bil i Noreg elektronisk via Altinn.
Søknadsskjemaet erstattar Toll- og avgiftsdirektoratet sitt skjema RD-0036 Søknad om mellombels køyreløyve for motorvogner.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.