Søknad om endring eller gjenopning av tollkreditt

Skjema

  • Skriv ut

Tollkreditt er ein kreditt som blir gitt til verksemder som importerer varer frå utlandet. Han kan òg nyttast for eksportavgift for fisk. Med tollkreditt får du utsett betalingsfristen fordi toll og avgifter som kjem på i éin månad, har forfallsdato den 18. i neste månad.

Dersom du allereie har tollkreditt og har behov for å endre eller opne han att, kan du søkje om

  • Endring av kredittgrense
  • Frafall av krav om å stille sikkerhet for kreditten
  • Gjenopning av kreditten

Du må søkje med organisasjonsnummeret til føretaket, ikkje ditt eige fødselsnummer.

Det kostar 100 kr per månad i dei månadene tollkreditten blir nytta. Dette betaler du til Skatteetaten.

Hjelp til innlogging?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.